کلیه مطالب این پست از کتاب "به بچه ها گفتن واز بچه ها شنیدن" برگرفته شده است.

برای به همیاری واداشتن کودک ۵ راه وجود دارد:

١-مساله یا آنچه را میبینید توصیف کنید.(اون حوله ی تر روی رختخوابه)

وقتی واقعه ای رو توصیف میکنیم (بجای اینکه  بگوییم تو اینکارو کردی )اگر بگوییم مساله چیست وراه حل آن کدام است راه را برای کودکان آسانتر کرده ایم.(جملات توصیفی هنگامی بهترین اثر رادارد که کمک کودک اساسا لازم باشد.)

٢-اطلاعات بیشتری در اختیار کودکتان قرار دهید.(حوله داره لحاف منو خیس میکنه)

ازدادن اطلاعاتی که بچه خودش قبلا از آن اطلاع دارد خودداری کنید چون ممکن است فکر کند که احمق است یا دارید مسخره اش میکنید.

٣-منظورتان را با یک کلمه بیان کنید.(حوله!)

اسم کودک را به منزله گفتارهای تک کلمه ای مورد استفاده قرار ندهید.

۴-در مورد احساساتتان صحبت کنید.(دوست ندارم توی رختخواب خیس بخوابم)

برای بعضی کودکان بهتر است فقط انتظاراتتان را بیان کنید.

۵-یادداشتی بنویسید(بالای جارختی حموم :لطفا مرا به همانجایی که برداشته اید برگردانید تا بتوانم خشک شوم متشکرم حوله ی شما)

اکثرا والدین گزارش کرده اند که راهی ساده وکوتاه است ومعمولا اثرات دلپذیری باقی میگذارد.

موارد سوالی:

*نحوه بیان مطالب بسیار مهم است.

*حرفهای بد وخوار کننده بدترین اثرش اینه که کودک بعنوان حربه ای علیه خودش از اونا استفاده میکنه.

*وقتی شما میخواهید کاری بلافاصله انجام بشه بهتر است با خشونت آنرا بخواهید نه با خواهش.

*کودکی که زیر بار سرزنش بوده نیاز دارد به بسیاری از اعمالش بدیده اغماض نگریسته شود.

*اگر میتوانید با استفاده از قوه طنز در مورد کودکتان موفق بشوید.

*هرگاه وسوسه میشوید که حرفی را برای دومین وسومین بار تکرار کنیددست نگه دارید در عوض ببینید که آیا حرف شما راشنیده ؟

*وقتی کاری را از اونا میخواهید دقیقا زمانیکه  اون کارو انجام میدن رو هم بپرسید.