حالاکه آتیش زدم به مالم وچهارتا پست عکس گذاشتم لطفا 4پست اخیر رو ببینین دیدن داره بخدا.

ازاونجاییکه پدرایشون مهندس راهساز میباشند طراحی قوس خوبی انجام دادن.

سارافن وساپورت عید 89 سلیقه مونه.

شلوار خرید خاله شکوه.

سویشرت وشلوار سلیقه بابایی.

15اسفند 89 مراسم نامزدی خاله شکوه.