سلام به دوست جونای خودم

از اونجاییکه رژین خانوم ما هر وقت بخواد بره بیرون باید آرایش بکنه(البته بعضی وقتا که مامانش اینکارو بکنه اونم هوس میفته)

دیروز رژ زده اومده جلوی من وایستاده میگه: به نظرت قسنگه؟

من : (اول فکر کردم اشتباه شنیدم)چی مامان؟

رژین: رژمو میگم به نظرت قسنگه.

 

الان که با مامان جوق حرف زدم میگفت اونروز میخواستم قیچی (به قول رژین تیغ )رو ازش بگیرم برگشته میگه: نمیخواد بیای دنبالم بلو غذاتو دودوس کن.Happy Dance