سلام نمیدونم گلهای شما تاچه حد به بستنی علاقه دارن ولی بچه ی من که همه چیزو ازش ببری بستنی پای ثابت خوردنیهاشه تاحدی که وقتی بیمارستان بستری بود ومن بهش میگفتم نمیشه بستنی بخوره وآقای دکتر گفته براش بده هر دکتری .پرستاری.بهیاری میومد میگفت : ازس بپس میسه رزین یه بستنی بخوره؟

اوناهم اغلب میگفتن: نه کوچولو .وقتی خوب شدی مامان برات میخره.

یه روز ازبس گفت بابام طاقت نیاورده بود ورفته بود یکی واسش خریده بود.اومد تواتاق بازش کرد ومن بهاونایی که اومده بودن احوالپرسی اشاره زدم گفتم ازش بخورن وقتی دید خیلی کمش مونده بدون اینکه یه گاز هم بخوره پرتش کرد.

اصلا کلا هرکی ازش تو هر موقعیتی بپرسه :چی میخوای برات بخرم اولین اولویتش بستنیه صورتیه.بعد ممکنه آوویوه(آبمیوه)و...

 چندروز پیش بابایی یه بستنی براش خریده بود هی گفت : یه ذره بمنم بده .یه گاز بده و...خلاصه ندادو بابا هم گفت: من میرم واسه خودم ١٠تا بستنی میخرم به توهم نمیدم.خانوم میگه: خب برو بخر.

 بعد خوابیدیم بیدارکه شدیم من بهش گفتم:مامانی به بابا بستنی ندادی.

دخترم: (نیم نگاهی به باباش انداخته)هنوز نرفته ١٠تا بخره.....

Happy Dance

اون روز توی سوپری روبروی مجتمع رفته در یخچال بستنیهاشو باز کرده وداره انتخاب میکنه یه خانومی بهش گفت : بذارکمکت کنم.

فروشندهه: Big Smileنیاز نیست اگه بخواین اون میتونه کمکتون کنه.