دوستای گلم عکس ذیل هنر مامان ماهی جون سعیده ی گله.(البته منظورم  همون مامان مائده گلی)

بازم ازت ممنونم که به این سرعت وبا این سلیقه مثل عکسای قشنگ دختر گلت کار کردی.ماچ

دوباره طی نظرات دوستان خانمی اصلاح فرمودن واندازه بزرگتر رو واسم میل کردن مرسی خاله.