دوستای جون جونی سلام

دخترم دیشب یه مقداری آبریزش داشت وامروزم ادامه داره شانسو ببین درست یه روز قبل از تولدش وبا اونهمه تدارک من وباباییش خانومی مریض شده خداکنه که جدی نباشه.

شیرین من

دیروز باهم رفتیم بیرون وتو تاکسی به رانندهه بیسکویت گاز زدشو تعارف میکنه ومیگه : آقا بفما!

اونم گفت : نه مرسی دستام کثیفه.

بعد به من میگه: مونه تو روزه نیستی بدم بهت.

من : نه مامان یه دونه سالم بده به آقای راننده.

دخترک وروجک: آخه دستش به فرمونه(یعنی دستش فرمونه ماشینه  داره رانندگی میکنه؟)