تولدت مبارک گلم.

تولدت مبارک عزیز دلم.

تولدت مبارک همه ی دار وندارم.

آره عشقم میدونم که تولد امسالت بدون حضور من در مهد برگزار شد وبی نهایتم بهت خوش گذشته تا الان آمارتو دقیق دارم.خوش باشی وخندان وهر سال شادابتر از پارسال.