این عکسا جامونده بوده

فکر کردین من عکسای تولدو الان میذارم نه بابا اسفند ماه بذارم بهتره که تابستونم عکسای عیدشو بذارم ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اولین آدمی که رژینم کشیدومن از تعجب شاخ درآوردم

باور نمیشد نمیدونم شایدم من اشتباه میکنم باید زودتر از این تاریخ میکشید؟

اینم از یه نمای دیگه

دخترکم نقاش مشهوری خواهد شد اینو باور دارم.

خانم نقاش

فدای اون لبات بشم مامان.

عشقم

خنده ی زیبایی داره این دخترکم.نه؟به قول لیلی :سوسکانه!!!!!!

ع ا ش ق ت م