این عکسا همگی توسط معصومه جون مسول داخلی مهد گرفته شده که جا داره همینجا از مهربونیها وزحمتهای زیادش تشکر کنم.

خوسمل مامان

یکی کیده(از فرهنگ لغات دخترم یعنی یکی دیگه)

به نظرتون این کیک کجاش شبیه خرگوشه وقتی رفتم بگیرمش به یارو گفتم این خرگوشه یا گاوه؟آخرسلیقه بوده هرکی اینو درست کرده.

راستی تا یادم نرفته بگم دوروز بعد از تولد دخترم موهاشو کوتاه کوتاه کردم ودر واقع برای اولین بار خانوم رفتن آرایشگاه واونجا دقیقا عین خانوم بزرگا نشست واصلا اذیت نکرد وفقط یه چیزی به آرایشگره گفت: خاله ببخسیدا میسه لطفا با اون تیغ قرمزه کوتاه کنی؟(منظور قیچی دسته قرمز بود نمیدونم چرا رژین به قیچی میگه تیغ.)

حالا عکسای جیگر موکوتاه بمونه تا بعدنیشخند

 

قربون اون لبای خوشگلت کاش اونجا بودم ویه گاز اساسی ازش میگرفتم.