سلام و صد سلام به دوست مهربونم

به خاله ی ندیده عزیزترینم

آره سلام به سعیده جونم

سلام به مامان ماهی جون که با این همه مشغله با این همه گرفتاریهایی کاری اول مهر........

من تقریبا دوساعت پیش آپیدم وبعدش طبق روال همیشگی اومدم کامنتامو چک کنم وبرم دیدم باید یکسری برم ایمیلم و چک کنم (طبق کامنت سعیده جونم ) که دیدم بازم سعیده ی من دوست نادیده ی من شرمنده ام کرده واین هنرشه که واستون میذارم تا شما هم مثل خودم حال کنین.

بازم ممنونمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ازت سعیده جونم در ضمن تولدتم مبارک.

خیلی خیلی خوشحالم کردی مرسی خاله دلم نیومد اینو نذارم وبرم خونه.