امروز برحسب اتفاق فهمیدم که در چنین روزی یکسال پیش این وبلاگ وایجاد کردم.

نمیدونم دخترم کی بتونه این مطالبو بخونه یا اصلا نخونه ولی فقط وفقط برای اون مینویسم که بدونه چقدر زندگیمو تغییر داد چقدر شیرین زبونی کرد وچقدر واسم مهم بود وهست وخواهد بود.