به روزتر ازاین پست تا حالا نداشتم عکسا داغ داغن وبا دور بین همکارم گرفتمشون وتا ریختمشون رو کامپیوتر گفتم کاش یه پست داغ بذارم حالشو ببرین.

دقیقا اتاق مامان وریخت وپاشهای روژین که خودکار ومداد همه ی همکارای دفتر فنی وجمع کرده ریخته رومیز ماشین نویسمون والا وبلا میگه اینجا میزه منه وبعدش به این میز ارباب رجوع اتاقمون راضی گردیده اند. 

جیگر این کارمند کوچولو رو عشقه.

راستی تا یادم نرفته بگم لباسش کادوی تولدشه که خاله نسرین مامان باران کوچولو واسش خریده .(بازم ممنونم ازت نسرین جونم)

من دقیقا از سرجای همیشگی خودم ازش عکس گرفتم .

البته این اولین عکسای موکوتاه رژینمه ببینین اینجوری هم قشنگه چه موکوتاه چه بلند دخترم زیباست(بقول لیلی جون سوسکانه)