سلام به دوست جونای خودم

این روزا خیلی سرم شلوغه وفقط اومدم مطلبی که امروز صبح اتفاق افتاده رو بگم وبرم.

امروز قرار بود مهد رژین عکس تکی بگیرن ازشون وگفته بودن شیک وپیک بیان مهد خلاصه دختر ما هم که خوره ی این حرفاس لباساشو پوشید وپالتوی جدیدی که خاله شکوه از تهران واسش آورده بودو پوشید وراه افتاد تو راه بهش میگم رژین تو ملکه زیبایی جهانی میگه :نه ملکه ناس .

بعد از کلی تفکر دریافتم منظورشون برداشت از سوره ی ملک الناس بوده که جدیدا یاد گرفتن.

یه چیز جالبتردیگه این که تا رسیدیم مهد کلاهشو درآورده وبه یه عالمه فیس وافاده رو به مسول داخلی مهدشون :معصومه جون ببین چه مانتوی شیکی خال سوکو برام از تهران آورده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟