سلام سرفهآخ

حالتون خوبهآخ

لبا خندونهآخ

دلا مهربونآخ

همه خوش زبون  مودبین منظمین

دوست داشتنی

گل گلابین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماکه در گیر جابجایی وتکرار مریضی پارسال رژین وخودمونین.

دوباره سرفه های شدید واعصاب خراب کن ومداوم دخترکم شروع شده ه ه ه ه ه ه.

وبا هرنفسی که فرو میرود یا بالا میاید سرفه سرفه وبازهم سرفه......

خلاصه دیروز دوباره بردمش دکتر (به قول خودش دوک توک)تشخیصش دوباره عفونت سینوس بود وآموکسی سیلین وکلاو رو باهم بهش تجویز کرد وشربت زادتین برای سرفه خدارو شکر دیشب بهتر بود.

راستی از مهارتهای کلامیش هرچی  بگم کم گفتم.دیروز میگه :به دوک توکه بگو آمپول بده بهم چون خسته سودم آمپولم که درد نداره اصلا؟؟؟؟؟؟؟؟

شعر جدیدی که میخونه:

دوچش دارم که زیباس(چشم زیبا)

برای دیدنیهاس

دوابروی کمونی

برای سایبونی

دوگوش دارم یه گردن

یه پیشونی یه دهن.