سلام به دوست جونای خودم

دخترکم از دیشب دوباره تب کرده وسرفه هم امانشو بریده دم صبحی میگفت: نزاتم بده مونه نمیتونم نفس بکشم(منظور نجات بوده)

به مامان جوق وحبیب سپردم صبح ببرنش دکتر چون خودم یه جلسه ی مهم داشتم ساعت ٨ که نمیشد نرم حالا هم فقط ازتون میخوام براش دعا کنین من موندم این بچه چرا اینقدر مریض میشه؟

دیروز یه مقداری سرم درد میکرد میگه: مونه چی شده؟ناراحت نباش من پیشتمقلبماچ

گاهی همین یه جمله تا مدتها انرژی مثبت آدم(مادر)رو فول میکنه؟نه؟بغل