سلام به دوست جونیای خودم

بازم من وبحث شیرین دکتر بردن دخترکم.

روز چهارشنبه  عصر دوباره بردیمش دکتر (بازم برای سرفه های شدید) واینبار دوتا شربت کوتریکسول بهش داد با قطره کلرور سدیم معرف حضور وشربت سالبوتامول ولی با توجه به سابقه بستری در اردیبهشت امسال این دکتر هم نظرش این بود که توی این سن نباید پن سینوزیت میشد ویا تشخیص اشتباه بوده یا بچه نقص ایمنی داره (تو رو خدا دعا کنین واسه ی دخترم که گزینه اول درست باشه وتشخیص اشتباه بوده باشه)

حالا بریم سر شیرین زبونیهاش.

دیشب خاله شکوه از رژین پرسید: رفتی دکتر بهت چی گفت.

دخترکم: گفت آموزش بینی بدین ماستم نخوره

٠باورتون نمیشه من اصلا فکر نمیکردم دخترم فهمیده باشه واینو شنیده باشه که دکتر گفت آزمایش ایمنی باید بده وماست ودوغ وترشی هم نخوره)

راستی بعدش خاله شکوه براش نارنگی پوست کنده بود داد بهش رو کرده بهش میگه: دکتر گفت این سفیدای نارنگی رو هم بگیرین.

********************

 دیروز نشسته الکی پشت فرمان رانندگی میکنه بعد گوشیشو درآورده میگه : الو آقای پلیس بیا این زده به ماشین من.