تاریخ تولد خیلیها در هیچ تقویمی نیست ، چرا که آدمها هر لحظه در تپش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد میشوند.

این پست رو فقط از روی تشکر از دوست جونایی زدم که با اس وزنگ وکامنت منو خوشحال کردن که هنوز یادشونه امروزه تولدمه .

جا داره اینجا از دوست صمیمی ومهربونم ،دوست دوران دبیرستانم که هنوزم به روز اینجارو میخونه  فیروزه  عزیزم که منو هر سال شرمنده میکنه وقبل از حتی نزدیکترین بستگانم بهم تولدم تبریک میگه تشکر کنم .خیلی دوستت دارم دکتر جونم.