سلام

چندروزه که میخوام این دومطلب رو بذارم یادم میره.

چند روز پیش خاله شکوه واسه رژین یه تعداد اجسام حیوونات اهلی یا به قولی مزرعه ای خریده بود واز اونجاییکه من از آموزشهای دخترم عقبم دیدم داره میگه این اسبه این گاوه این ببعیه و...در ضمن از غاز واردک وخروس هم خیلی خوشش نمیومد .

بعد یهو میگه : مونه این گاوه ما گوشتشو میخوریم وپوستشم میکنیم واسه خودمون لباس چرمی درست میکنیم.

چند دقیقه بعد از ذوق وبغلهای من میگه: بچه اسب اسمش چی میشه؟

من وبابایی :(با تعجب فقط نگاه کردیم)

خودش: میشه کره اسب.بچه گوسفند میشه بره.بچه بز میشه بزغاله وبچه الاغ میشه کره الاغ.