سلام

سلامبه دخترکم

به عروسکم

به نازنیم

اگه بدونی با چه شوقی امروز بیدارشدی ،در اولین سوال گفتی : امروز میرم کلاس زبان.بابایی تو کزا (کجا)میری؟مامانی تو کزا میری؟

گرچه شاید دیر شده باشه ولی من با تموم تلاشی که کردک نتونستم از این زودتر موفق به شروع آموزش تو بشم.

با تموم وجود آرزوی موفقیت دارم وبا امیدی که به لطف خدا دارم واستعدادی که در تو سراغ دارم امیدوارم بتونی خواسته ی منو برآورده کنی.

دلم میخواد تو یکی از موسیقیدانان مطرح جهان بشی.