سلام به دوست جونیای خودم

من تا الان اداره ام وواقعا خسته وبیزار از نگریستن به صفحه ی مانیتور

ای خدا کی تیرماه تموم میشه

امروز ظهر رفتم مهد دنبال دخترم چهارشنبه ها کلاس زبان دارن

دیدم یه برگه داخل کیفشه که توش یه چراغ راهنمایی کشیده شده با سه رنگ قرمز وسبز وزرد ونوشتن:

red light:stop

yellow light

green light:go

در انتها نوشته بود اینارو با روژین تمرین کنین.

خلاصه از اونجا که دراومدیم پرسیدم ازش اولی روبا دست نشون داد که ایسته وسومی با دست نشون داد حرکته .از اونجاییکه به یه چراغ راهنمایی رسیدیم وچشمک زن بود رد شدیم ورفتیم خونه.دم در میپرسه:مونه اگه یه جا نارنجی لایت باشه چی؟

من : مامانی نارنجی لایت چیه درست رنگشم انگلیسی بگو.

دخترکم : خب حالا آرنج لایت باشه چی؟

من :تعجبتازه متوجه شدم ما همهی یلو لایتامون آرنج لایته؟؟؟؟؟؟؟؟؟