سلام به دوست جونیای خودم

یه چندتا عکس علی الحساب میذارم

که مربوط به 26 خرداده البته چون تو جشن بوده فضا نور خیلی مناسب عکس نبود ولی باز از هیچی بهتره روژینم لباس سورمه ای تنشه.