از اون روز جمعه ای که باهم یکی رفتیم ودوتا برگشتیم تا حالا روزبروز بر محبتمان افزوده گردید گرچه فاصله ی فیزیکیمون بیشتر شد ولی فاصله ی قلبیمون به صفر رسید.

از همون بار اولی که گذاشتنت توبغلم پی بردم گرمای وجودت هستی بخشمه وبا هیچ تجربه ای قابل مقایسه نیست.

دوست داشتنی ترین چیز در زندگیم

عاشقتم مامانی

تولدت مبارک.

خدایا شکرت برای این فرشته کوچولو که نصیبم کردی وبرای تموم موهبتهایت.

از لحظه لحظه ی با تو بودن وبغل کردن وبوسیدن وبوییدنت هرچی تکراری تر ومداوم تر لذت بردم وامیدوارم توهم از مامانت راضی باشی ومنو بخاطر از کوره دررفتنها وتوپ وتشرهایی که خواسته وناخواسته ،مستدل وبی دلیل نثارت کردم ببخشی.

راستی اینو باید قبلتر میگفتم

ممنونتونم رها جونم/هاله جونم

باور داشته باشین یا نه بدون دیدن روی ماه این دو گل ،این دودوست من ودخترم بارها مورد لطف ومحبتشون قرارگرفتیم وبی اغراق به خودمون میبالیم.

از اینکه اولین اس ام اس تبریک تولد دخترم در ساعت 7 صبح از دوست گلم باشه وبعد حتی خودم وپدرش بی نهایت لذت بردم

نمیدونم چطوری تشکر کنم که با چه زحمتی وبا چه برنامه ریزی این دوتا دوستای گلم آدرسو از شکوه گرفتن وهدیه ی روژینو شاید یه هفته قبل از تولدش به خونه ی مامان جوق ارسال کردن.

دوستتون دارم

باور کنین نیازی به این زحمتها نبود وهمین یادآوریتون برام یه دنیا ارزش داشت.

 

 

به دخترم

به گوشه ی دلم

به ...

توی این روز برات بهترینها رو آرزومندم واینو بهت یادآوری میکنم که ارزش دوستی ودوست داشته شدن ودوست داشتن تنها چیزیه که طعمش هیچوقت تکراری وکلیشه نمیشه