سلام وصدسلام به تموم دوست جونیای گلم

یه چندروزی نبودم 

ولی همتونو میخوندم (البته شاید حس کامنت گذاری هم نداشتم)

دخترم این روزها :

رقص (حرکات موزون) گلکم خیلی پیشرفت داشته وسعی دارم یه کلاس خصوصی واسش بگیرم.

احساس شدیدا بزرگ شدن رو داره  وحتی باخوردن یه قاشق غذا هم باید یه قد بگیره ببینه بلندتر شده.

آهنگهای منم فقط تورو دارم وسکوت قلبتو وبری باخ رو جسته گریخته میخونه وجالبتر اون تبلیغ مه پویا(کباب پز )رو خیلی بااحساس تقلید میکنه مخصوصا اون تیکه ای که میگه : آخه مرد چقد حف دیگه حوصلمون رفت چقد کباب سوخته دوشهای دیگم هست(دوشها بروزن روشها بخونین)

تقریبا مهد جدیدرو ترجیح میده وجالبه میگه که مونه اون روز مربی زبان اومده بود من بهش گفتم : من خودم بوک دارم ومعلم زبانم هم خانوم شهرامه.

روز کودک رفته بودن با مامان جوق پارک وهمه ی مهدهای مطرح اونجا بودن وکلی اشک وآه وناله ی مربیهای قبلی رو درآورده بود که جا داره همینجا از زحمتهای همشون مخصوصا خانم طافیان (مدیر مهد) معصومه جون مهربون ،زهره جون ،زهرا جون و... تشکر کنم وبگم حتی اگه از خاطر بچگیهای دخترم حذف شین از قلب من هرگز پاک نمیشین.

دوست داشتنی ترین بخش این روزهای من آغوشهای گرم تو ،بوسه های آرامش بخشت ،نوازشهای اون دستای کوچولوت ودلسوزیهای بی ریا وبی انتظارته که وقتی دستم میسوزه تا مدتها به جای زخمت که نگاه میکنی با یه حالت دلسوزی نگام میکنی یا نازم میکنی یا بوسم میکنه وحتی گاهی با مخلوطی از نوشابه وماست وژله ونمک و... برام دارو درست میکنی که بخورم تا زودتر خوب شی (قابل توجه عزیزان داروساز ودوست گلم خانم دکتر مهربونم رها جون)

 

پ ن:

فرهنگ لغات واصطلاحات

چه شنبس؟امروز:چندشنبه اس امروز

ام هم دولا:الحمداله

قولو وحادواحد:قل هو اله احد

دیگه خودتون تصور کنین لم یلد ولم یولد ولم یکن له رو چی میگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟