عصر بیرون بودیم باد شدیدی می وزید میگه : مونه باده ؟

من : آره مانی .

میگه : نگاه کن درختا دارن می رقصن، بهشون بخند خوشگل می رقصن.هی هی هینیشخندنیشخندلبخند

دیروز رفتیم بیرون وبرگشتیم خانومی رفته دس ت ش و ی ی میگه : مونه بیا منو بشور

من رفتم بشمورمش میگه : مونه خیلی دوستت دارم اونقدر که اگه خدا بخواد تو رو بهش پس نمی دم.قلبقلبقلب

دیشب آخر شب بهش میگم: مانی فرداشب تولد باباییه

میگه : خب

میگم: خب چی کنیم مانی

میگه : یه کیک گنده واسش بخریم

میگم: کادو براش چی بخریم؟

میگه : لباس بن تن.نیشخند(کلا بن تن در پسرا ومردا خلاصه میشه واسه روژین)

در آخر یه اثر هنری از روژینم

مانی قربون اون آلبالوهات بشه که از بس دوست داری این میوه رو بزرگ تر کشیدی وبه همه تعارف می کنی از آلبالوها بخورن.