درعجبم از هوش وذکاوت مثال زدنی بچه های امروز

خیلی وقتا روژین حرفای بی وقفه ای رو تکرار میکنه واغلب توجهی رو جلب نمی کرد تا چند شب پیش که ما مهمون داشتیم رو به پدر بزرگ : طبیعی من با تو فرق میکنه پس استداد من با تو فرق می کنه یول بعد از چند بار تکرار مطلب ما تازه فهمیدیم چی میگه ؟؟؟؟؟

جاداره همین جا از مهد خورشید (مدیریت مثال زدنیش ،مربیهای مهربون وخوش برخوردش )تشکر کنم البته اونایی که منو میشناسن میدونن بنده ید طولایی در شناسایی مهد ومربی ومدیر و... دارم وجالب تر اینکه دیگه برام تشخیص محبت وتظاهر به اون مثل آب خوردنه....

من مطمئنم اینا رو روژینم از مهد یاد گرفته وچقدر امیدوار کننده اس چون من اگه خودم مربی مهد بودم همین که بتونم بچه هارو آروم کنم تا همدیگه رو نجزونن و...برام سخت ترین کارا بود حالا اینکه بیام از این حرفا هم واسشون بزنم نیشخندکه ....بابا بی خیال

قشنگ مفهوم رو می رسوند که بچه ها باهم فرق میکنن واستعدادهاشون متفاوته