فردا روز بچه هاس

روز غنچه های زندگیمون

یه روز عین تموم روزای  زندگیمون

نه نه عینش نه

خودش خود زندگیمون

شاید اسمش یه کوچولو تلنگری باشه به خودمون

شاید فکر کنیم وزمان بذاریم واسه عملی کردن فکرامون

شاید ندونیم تموم تلاشمون واسه اوناس

شاید نخوایم بقیه عمرشونم از نعمت  توجه بیشتر،وقت بیشتر محرومشون کنیم نه؟؟؟

 

قلبعزیز دلم

روژینم

روزت مبارکقلب