عزیز دلم قدم نورسیده ات هزار بار میارک من هر کاری کردم نتونستم واست کامنت بذارم واسه همین اینجا این پستو زدم

دوستتون دارم یه عالمه

نگران زردیش هم اصلا نباش خیلی زود برطرف میشهقلبقلبقلب