سلام به دوست جونیای خودم

روز چهارشنبه 27 آذر 92 طی اس ام اس : سلام خاله جونم منم به دنیا اومدم.