اینروزها خیلی از خودم دلگیرم

اصلا از عملکردم راضی نیستم

کاش یه قرصی کشف شده بود روحیات آدمو اصلاح میکرد.

کاش یه کم ملایمت وملاطفت تو سوپری ها فروخته میشد وحتما حتما آماده مصرف بود چون حتی اگه دستور تهیه ای هم روش درج میشد شک دارم من می تونستم تهیه ومصرفش کنم.

یکی بیاد بمن بگه آخه آدم... وقتی بچه ی کوچیکتبا اون تن وبدن نحیفش تمرین کتاب های متعدد زبان ( look 1,jingle bells,marsel and the mona lisa) اینقدر واسش سنگینه چه اصراریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اینجاست میگن : حقته ،هرچی سرم بیاد حقمه ،حقمه اگه بچم خیلی باهام حال نمیکنه، حقمه اگه احساس عمیقی بینمون بوجود نیومده ، حقمه اگه بیشتر وقتایی که خونه ایم (خودمون دوتا تنهای تنها)مرواریدهای روصورتشو حتما یه بار که شده با این چشمام میبینم وبی تفاوت از کنارشون میگذرم.

حقمه : چون خنگ شدم ،احمق شدم که اینهمه کتاب روانشناسی و... میخونم وپای عمل که میرسه همون رفتارهای غیر قابل کنترل رو از خودم نشون میدم

شاید به ظاهر مادر خوبی باشم :البته ازدیدگاه بعضیها ولی در باطنم یه .... احمق نهفته که به محض عصبانیت کل کنترل رفتار وکلام وماهیچه ها ودست وپامو در اختیار میگیره.

باور کنین خودمم از خودم بدم میاد چه برسه به روژین