دیشب خبر دار شدم دخترما اول شده وبالاترین رای را آورده ، بهش میگم : مانی تبریک میگم ،خیلی خوشحالم واست .

میگه : من که کاری نکردمماچ

البته واقعیشو بخواید بعدش کلی به این موضوع فکر کردم ،روژین درست می گفت ، اون که کاری نکرده بود وواقعا خوشحالم دخترم اینقدر بزرگ وفهمیده شده که بفهمه چیزایی که باسعی وتلاش بدست میان ارزشمندن، بیشتر فکر میکنم قضیه مربوط به کلاس زبانش میشه که با سعی خودش اکسلنت میگیره وجدا هم براش سنگینه وهم وقت گیر ولی بازهم دخترمن کم نمیاره.