پیشرفت تو در زبان انگلیسی مثال زدنی وبی نهایت دلخوش کننده است.

توی سالتحصیلی کلاس زبان اونم از نوعی که تو میری خیلی سنگینه

هم باعث میشه که ظهر نخوابی وهم درسهاوکارهای مدرسه ات به تعویق بیفته وهمین موضوع یه مقدار ناراحت کننده اس تا جایی که چندین بار بهت پیشنهاد دادم میخوای دیگه نری ولی جوابت خیلی قاطع وقشنگه :

آخه من میخوام دکتر بشم باید زبانم خوب باشه

  دیشب یکی از همون شبای ما بود :

دخترما حتی نرسید میوه بخوره .روی مبل لم داده میگه : مامان

my eyes is very sad and very sleepy من : نیشخند 

 

جمله سازیش به زبان غیر مادری خیلی روان وراحت تر از زبان مادریه

جالبه الان رسیدن به سومین کتاب داستان وهر جلسه 4 صفحه از کتاب : tinker,s farm رو میخونن.