امروز تولد گل دختر ماست

ولی ما دو روز پیش یعنی روز جمعه بیست وهشتم شهریور جشن تولدناز دخترمونو رو گرفتیم وبا حضور دوستای نازنینش وخاله های مهربونم وخاله ی تک خال خودش ومامان جوق ومریم جون خیلی خیلی بهش خوش گذشت :

دوستای نازش :

1-ستایش غلامپور

2-ساینا علیمرادی

3-روشا دارایی

4-آرمیتا رضایی

5-ریحانه شریفیان

6-روژین حقیقی

7-سپنتا الطافی

8-سلدا رنگ آمیز

9-هلیا رحمانی

خیلی خیلی روز جالبی بود بچه ها کلی بهشون خوش گذشت.

فقط جای دو تا از دوستای نازنین دخترم حسابی خالی بود :

باران جون مشعریان وباران جون الماسی