این روزهای من خیلی سخت وبد داره میگذره نمیدونم چرا اصلا آیتمی به نام کنترل خشم وکنترل پرخاشگری توی بدنم پیش بینی نشده ،یهو قاط میزنم و...

مخصوصا سر درس کار کردن با روژین اینقدر کم تحملم که خودمم باورم نمیشه :من که همش می گفتم با درس روژین کاری ندارم یعنی همش شعار بود ؟چرا اینقدر گیر میدم به این بچه ؟

البته خودش هم بی تقصیر نیست هر چی میگم برو با بابایی کار کن نمیره اینقدر طول میده تا اون واسش کاری پیش بیاد ومن مجبور شم باهاش کار کنم.