دیشب میگم مامانی یه بوسی ،بغلی چیزی بده ؟؟؟؟

میگه:فعلا چیزی تو دست وبالم نیست.تعجب