روژین وباباعزت در تولد ٢سالگی

اینم روژین ودختر داییش رها تولد ٢سالگی

همین خنده هاس که یه جورایی همه ی غمهارو از یاد مادرامیبره

خانم خانما دارن میرن مههههههدکدک(با تلفظ خودشون)

 

خانم سی دیشونو فراموش کرده بودن.

دختر من اهل مطالعس بابا

غرق در کتابببببببببببببببببببببببببببببببببب