فدات بشه مامان که اینقده روز بروز آب میری.

اینم بلوز جدیدیه که بابایی واسشون خریده.

روژین در دیماه 88 در حال گذراندن یه مریضی سخت

بنظرتون این شیرین ترین عکس رژین نیست

دیماه 1388

مامانی فدای اون مظلومیتت بشم

خسته سدم

مامانی چرا بی حوصله ای

میدونم : از بس که شبا با سرفه از خواب بیدار میشی

دیماه 1388

دخترم مهندس برقه کاریش نمیشه کرد

بعضی وقتا که به مدد خاموش کردن لامپ از حموم نجات میابیم

میگه : ای بقه بد چرا یفتی بیا دیگهدیماه1388

دورت بگردم مامانی

دیماه 1388

الهی همیشه بخندی مامان وادامه ی خنده هات به سرفه ختم نشه

دور اون ژست یوگاییت بگردم مامان

دیماه 1388

این اشکها نه اشک شوقه نه اشک گریه وزاری فقط اثراته سرماخوردگیه.

دخترکم از بسکه سرفه زده حدود 2کیلو کمتر جاذبه روش اثر میکنه.

دیماه 1388

مامانی دلم میخواد علاوه بر لبات همیشه چشاتم بخنده.