دستای کوچک اندیشه های بزرگ

گاهی وقتا به این فکر میکنم ایده ی بچه ها از یکسری کارها چیه؟

نمازت قبول

دخترکم برای ما هم دعا کن.

پالتوی جدید

اون موقعها چه ذوقی داشتیم واسه ی خریدهای عید.

از جلوتر

چه شبهایی با ذوق میخوابیدیم تا صبح بشه واون لباس وکفش جدیدو بپوشیم وبریم عیدی بگیریم.

اینم کفش وجوراب شلواریش