سلام دوست جونای خودم

حالتون خوبه؟

لبا خندونه؟

دلا مهربون؟

همه خوش زبون ؟

 سر بزنین عکس جدید دارم واستون.

*****************

پ.ن: اولا که باید بگم دخترکم بازم آهنگ ناخوشایند مریضی وآبریزش بینی وخس خس سینه رو کوک کرده ومن وباباش بی نهایت دلواپسشیم.

دیروز میگه مونه بیا نقاسی کن.منم رفتم چندتا شکل متفاوت میکشیدم وازش میپرسیدم که این چیه واونم اکثرشو درست حدس میزد.

بعد اون شروع کرد به نقاشی وفقط با رنگهای  متفاوت خط خطی میکرد یهو یه چندضلعی نا منظم بسته کشید با رنگ سبز و نگاهی به من کرد ومیگه مونه این چیه؟

من :نمیدونم مامانی تو بگو چیه؟

رژین: نه نمیدونم توبگو.سوال