یخ حوض رو دارین

هرچی میگم مانی نکن دستات یخ میکنه .

وقتی دستاش قرمز شده از سردی میاد میگه دستشو بگیر یخ زده.

خوشگل مونه

همیشه توی آینه آسانسور کلی ادا در میاره وخودشو میبوسه.

آماده رفتن به مهد کودک

بعد از کلی قربون صدقه خانم با یکساعت تاخیر آماده رفتن به مهدشدن.

اینم پالتوی جدید

علاقه شدیدی به این پالتو داره وهربار که در کمدش باز میشه میگه اونو بپوش.