یه دوست تو وبلاگش یه مسابقه گذاشته بود ومنم از فرصت استفاده کردم واینجا یه نظر سنجی بزرگ نه به لحاظ کمیت بلکه به لحاظ کیفیت گذاشتم تا همه ی دوستایی که افتخار میدن واینجا رو میخونن اگه دشون خواست اهداف مهم زندگیشون رو اولویت بندی کنن وچند تایی از اون اولیهاش برامون بنویسن تا شاید پایان سال ١٣٨٩ ودر اولین پست سال ١٣٩٠ همگی اهدافمون رو یادمون بیاریم وپیش خودمون قضاوت کنیم که چند درصد در جهت رسیدن به اونا حرکت کردیم وچند درصد موفق شدیم وعلل عدم موفقیت در یکی یا همه شون چی بوده.

اول بگم از خودم که چه اهدافی رو دنبال خواهم کرد

١- هرچه بیشتر وبهتر به تربیت تنها فرزندم توجه کنم.

٢-سعی کنم به هر روشی آرامش اعصابمو دوباره بدست بیارم تا خیلی زود از کوره در نرم.

٣-زبان انگلیسیمو رو تا اونجایی که میشه تقویت کنم.

۴-مطالعه کنم وتا اونجایی که بتونم مطلب جدید یاد بگیرم یه جا خوندم میشه با موبایلم کتاب های عریض وطویل خوند هرکی راجع بهش میدونه برام کامنت بذاره.

۵-به خودم به پوستم وسلامتم بیشتر توجه کنم چراکه مادر آستانه ورود به مرحله جدیدی از زندگی هستیم و.....