شعر جدید

چشما که مثه دوربینه

باید که سالم بمونه

دست کثییییییییییییف

سرما وباد

نور که میسه کم وزیاد

دوربینارو تار میکنه

چشماروبیمار میکنه

این شعر دستور کار هفته ی گذشته ی مهد بوده وجالبه که با تمام حرکات مربیشون خونده میشه.

نوک مداد رو میبره نزدیک چشمش ومیگه زهره جون گفت اینو باید بکنیم توچشم نه ؟گفت نکنی.

/ 10 نظر / 4 بازدید
هاله بانو

آخ که فدای این شعر خوندن روژینم راستی روژین جونم قربونت برم روزم و روزت مبارک[بغل]

لیلی

عزیزم!!! تصورشم هم بامزه است.... و چقدر خوبه همچی شعرهایی....[بغل]

فریبا

سلام آفرین گل دختر[ماچ] روزت مبارک عزیزم[گل][قلب][ماچ]

بانو

دخملیییییییییییییی نازی داری ارشیوت را الان خوندم در مورد مریضی دخملی هم خیلی ناراحت شدم عزیزم داروهای وطنی را سعی کن وقتی میخری برای شرکت اکسیر باشه حرف نداره داروهای خارجیبا توجه به مافیای تاریخ عوض کنی در ایران همچین خوب هم نیست

مبین کوچولو

[گل][تایید][تایید]سلام...کارمند کوچولو رو ببینید[گل]