فرهنگ لغات روژین

مونه:پونه

مانی:مامانی

عباس/عزت/فاطی:عباس/عزت/فاطی

گبه:گربه

شیکو:شکوه

کمر:کرم

ششاد:شهرزاد

آبینه:آبمیوه

کشه:کفش

خاه:خاله

پپره:پرنده

دیوان:لیوان

گصه:قصه

زوزین:روژین

کوسول:کوچولو

آسانو:آسانسور

دباس:لباس

پسه:پسته

دست نکنه:دستت درد نکنه

ok:ok

زوزه:جوجه

هاپو:سگ

الاخ:الاغ

دپایی:دمپایی

صبون:صابون

دسویی:دستشویی

میخویی:میخورم

تخ مر:تخم مرغ

ددس بکن:درست بکن

هم:پستونک

هن:شیر(البته الان دیگه میگه سیر)

کوتونه : کنترل (تلویزیون)

اوپو:اتو

موکوسه:میکشه

دوا:دعوا

تبلود:تولد

یها:رها

یوبا:روباه

گوگویی:قورباغه

خسی:خرس

کوسولو:کوچولو

صب بخی:صبح بخیر

سب بخی:شب بخیر

دوت بگدم: دورت بگردم

پاسو بسین:پاشو بشین

عطیه:عطیه

سلی:سهیل

پاسا:پارسا

مسا:مهسا

دبا بکن: دعوا بکن

گاطی بکن:قاطی بکن

افیت باسه: عافیت باشه

راننگی: رانندگی

خا شوکو:خاله شکوه

به سنامت:به سلامت

 

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
پریسا ادیسه

پاسو بسین؟ دوت بگدم؟ خا شوکو؟ ببین رژین جونم نمی دونم یه روزی این کامنتا رو می شینی می خونی یا نه ولی اینو بدون من یکی که عاشقت شدم خاله جونم. قربون اون زبون ِ کوچولوت بشم من[ماچ]