کلید

سلام به دخترم Kisses

به عزیز دلم

به همونیکه وقتی ازش میپرسم :توعشق کی؟

میگه : مونه.

جیگرکی؟

میگه :مونه.

همه کس کی؟

بازم میگه : مونه.

مامانی از جمله کارهای جدیدت اینه که وقتی با یکی صحبت میکنه وطرف حواسش جایی دیگه اس با تاکید میگی : با تواما.

دیروز  با خاله شکوه سه تایی رفتیم خیابونگردی یهو گفتی نانای.

من ضبطو روشن کردم وآهنگ کلید حسین تهی اومد.

وخواننده گفت دل من قفل شده ومعطله یه.......سریع دخترم گفت: کلیده وادامه ی آهنگ رو جسته وگریخته خوند:یکی دزدیدو لف بگوکی دیده.

اینم قیافه ی من وخاله شکوه بود در اون لحظه.

جدیدا وقتی با کسی خیلی احساس صمیمیت میکنی: بیا بریم او تاق تریف کنیم.

آب رخچالی بده مونه.

فسفسی بده میخوام دستما بکسم.(منظور همون اسپری میباشد.)smile emoticon kolobok

مهدکودک تطیله؟این اولین حرف رژین هنگام بیدارشدن از خوابه

از همه جالبتر موقع برگشتن از مهده که انگار باهم رفتیم مغازه کفش فروشی وهمین کار رژین باعث خنده وتعجب مربیها ووالدین میشه.وجالبه که هر کفشی رو هم پاش نمیکنه وقشنگترینشو انتخاب میکنه.

تا کامپیوتو Computer(به قول خانمی) روشن میکنم : مونه رزینو نسون بده .

دیگه کامل جای همه چیزو بلده ودر انداختن وجمع کردن سفره به مونه کمک میکنه.(البته در حد خودش)

وقتی من ظرف بشورم اگه ظرف کثیفی باشه میاد وبه من میدتش ومیگه :بفما.

تازگیها دوست داره وقتی غذا بهش میدم بگم قاشقه داره زینگ میزنه زینگ زینگ.

دخترگلم : بفما (بعد از تعارف دهنش رو باز میکنه)

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرستووو

[ماچ][ماچ] الهی ... اونجا که میگه فسفسی بده [خنده][ماچ]

مامانی ایلیا

سلام بر پونه مهربونم و سلام بر روژین ماهم قربون این شیرینز یونیها و خوش سلیقه گیت برم خاله جونم از طرف من بگیر سفت بچلونش دوستت دارم

ساناز

ماچ به لپ این دختر ملوس [ماچ]

فرناز مامان آنیسا

آخی قربون این حرف زدنت بشم عشقه مونه [ماچ][ماچ] مرسی از پسورد پونه جونم [قلب]

جوجوک

الهی خدا برایت نگهش داره عزیزم! این مساله مهدکودک رفتن دلبرکان شما دوستان گرامی من را خیلی نگران آینده خودم و خدا اگه بخواهد نی نی ام کرده بچه ها گناه دارند طفلکان معصوم

آتی

آخي خدا نگهش داره واست مونه جون[قلب][چشمک]

هستی جوجو

الهییییییییییییییییییییی با تواماااااااا[بغل][ماچ][بغل][ماچ] امان از این مهدکودک که شده معظل برای بچه های ما من که نمیدونم چیکار کنم [ناراحت]

طاهره

پونه جون! رژین عزیزم را ببوس با اون شیرین کاریهاش!!!