مشاوره کودک(2)

تمامی مطالب زیر نکاتی از کتاب به بچه ها گفتن.از بچه ها شنیدن است.

به کودکان کمک کنیم تا احساسات خود را درک کنند.

کودکان نیاز دارند احساساتشان مورد پذیرش واحترام قرار بگیرد.

١-شما میتوانید با توجه وآرامش کامل به حرفهایشان گوش کنید.

٢-شما میتوانید احساسات کودکتان را با کلمه ای تایید کنید(آه...هوم م م .....راستی... متوجه هستم....).

٣-شما میتوانید به احساس آنها نامی بدهید.(به نظرم بی نتیجه است).

۴-شما میتوانید آرزوهای آنان رابطور خیالی برآورده کنید.(کاشکی می تونستم همین حالا یک عروسک گنده برات حاضر کنم.)

همه احساسات می توانند مورد پذیرش قرار گیرند.

*اقدامات قطعی باید محدود باشد.

نمونه:میفهمم چقدر از دست برادرت عصبانی هستی.

نمونه:چیزی رو که میخوای بگی با حرف بگو نه با مشت.

برای کودک گریان وناراحت

مفید: میدونم از یه چیزی ناراحتی.

مضر: چی شده؟

مضر: چرا اینجوری می کنی؟

گفتگو با بزرگتری که عواطف شمارو میپذیره آسانتر از گفتگو با کسی است که با سوالاتش شما را زیر فشار میگذارد.

آنچه مردم در هر سنی می خواهند ودر لحظات آشفتگی نیاز دارند.

موافقت یا مخالفت نیست

بلکه آنان کسی را میخواهند که حال وروزشان را درک کند وبداند در سر آنها چه میگذرد.

تسکین بعضی احساسات :

١-زیرمشت گرفتن بالش

٢-تکه پاره کردن کهنه

٣-کوبیدن ومشت ومال دادن گل

۴-غریدن مثل شیر

۵-پرتاب دارت

۶-نقاشی از میزان عصبانیت.

البته مهم این است که  وقتی کارهای بالا را می کنه در کنارش باشیم ونگاهش کنیم وتا بداند حتی شدیدترین عصبانیتهایش فهمیده وپذیرفته می شود.

هرچه بیشتر سعی کنید احساس منفی فرزندانتان را بپذیرید آنان بهتر می توانند آن احساسات را از خود دور کنند.

نوشتن لیست آرزوهای اونا براشون مفید است .یادداشت آنها به معنای آن نیست که باید همه چیزهایی که آرزو دارد برایش بخرم بلکه این لیست نشان می دهد که نه فقط من می دانم او چه میخواهد بلکه آنقدر اهمیت می دهم که آنها را یادداشت می کنم.

/ 10 نظر / 10 بازدید
طاهره

سلام چیزهای جالبی بود اگه باز هم از این مطالب مفید در تربیت بچه ها بذاری خوبه.ممنونم

مامان روژين

پونه جون به نظرت روژينهاي ما ميدونن آرزو چي ؟ روژين من تاحالا راجبش حرف نزده [لبخند]

مامان مهدیس

سلام. خیلی نکته های خوبی بود. فقط کاش تو اون لحظات بتونم خودمو اینقدر کنترل کنم تا اینا یادم بیاد و ازش استفاده کنم[گل]

سحر

برای خودت یه مشاور کودک کامل شدیا[زبان]