روژین من

توداری روز بروز شیرینتر وبامزه تر میشی شعراتو بدون کمک من میخونی ودقیقا مثل ضبط صوت هرچی رو بشنوی تکرارمیکنی.

ققلی

سخ آبی

هبا میره

ندونی کزا میه

من من نداستم

مشا مشا نبستم

بابا بابا عدی داد

یه ققلی داد.

بابات که از حموم در می آد میری دمپایی هاشو میذاری میگی بتوس وبعدش سریع میآی کشوی لباساشو باز میکنی وبهش لباس میدی البته یادم رفت بگم هرکی از حموم در می آد اولین کسی که بهش عافیت باشه میگه تویی عزیز  دل مامان

بعضی وقتا هم حرفای مامانو بقدری قشنگ تکرار میکنی که خودم باورم نمیشه

خلاصه من وبابات تنها امیدمون شدی تو واگه تو خونه نباشی واقعا دلمون برات پر میزنه

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
نسرین

واقعا پونه؟ عزیز ئلم چقدر براش ذوق کردم خاله نسرین فداش بشه[ماچ]