این روزهای ما

در روزمرگی هایم جایگاه تو متناسب با هیچ کس وهیچ چیز نیست ،برایم همیشه تازه ی تازه ای، با فکرهای برزبان رانده ات ،با محبتهای گاه وبی گاهت،با نوازشهای دلچسبت،با خشمهایت حتی و...

دیروز در مطب دندانپزشکی :

آقای دکتر پین دندون من رو چسبونده ومنتظر عمل کردن چسب شده ودر حال مطالعه روزنامه ، گوشه ی دلم در حال بازی با موبایل من ،سریع نظرش جلب این کارشده :

-پس کی دندون های مامانم رو درست می کنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

-دارم درست میکنم دیگه عمو!!!!

-فعلا که داری نیوز پیپر رید میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/نیشخند

/ 0 نظر / 28 بازدید