جو واین صحبتا

البته این عکسا خیلی تاریخ گذشته هستن وسعی میکنم از این به بعد بروز باشم توعکس و....

 

محوطه مجتمع بهار 89

/ 4 نظر / 7 بازدید
ساحل

عزیزمم چه نازه جوجت..ببوسش پونه جان با اون موهای فرفری نازش عشقه...موهای ثمینم همین شکلی بود کوتاه که بود

ستاره

وای الهی قربون این موفرفری شیرین زبون خوش تیپ بشم من! چه کار خوبی کردی عکس گذاشتی خانومی. از طرف حاله ستاره محکم ببوسش!