دوکلام از مادر عروس

سلام این کوتاه ترین پست رو از من بپذیرید.

من: رژین بیا یه بغلی به من بده.

دخترکم: نه.

من : اگه نیای منم میرم مامان ترمه میشم.

دخترکم: خب منم میرم مامان مامان جوق میشم.

/ 7 نظر / 5 بازدید
مریم-مامان آوا

[خنده] جانم!

هاله بانو

ایول این بچه جواب تو آستینشه دیگه متنبه شو و هیچ وقت هم مامان کس دیگه ای نشو[قهقهه]

پریسا ادیسه

الهی من قربون اون قشنگیا و شیرین زبونیات بشم. . . [بغل][ماچ]

پرستووو

[ماچ][بغل] اینجوری که هر کس میره دنبال کار خودش که ... چه خوشگل شد اینجا[قلب]

ستاره

بگردممممممممممممم!‌بیا مامان من بشو نمکدون[ماچ][ماچ][ماچ]